...من ینتظر

مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ... وبلاگ شخصی سید ناصر حسینی

...من ینتظر

مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ... وبلاگ شخصی سید ناصر حسینی

طبقه بندی موضوعی

pt22b, [05.06.17 02:43]
بررسی و نقد کتاب « جنگ ایران و عراق؛ پیش درآمدی بر یک نظریه» مولف : دکتر محمد درودیان در دانشگاه عالی دفاع ملی( قسمت بیست و سوم) ادامه دکتر امینیان: متاسفانه ایشان یک بحثی دارندکه به نظر من بحث خیلی جالبی بود. می‌شود بعد استراتژیک کرد جنگ را. ما داریم همچنان از منظر دفاعی و جنگ می‌بینیم. جنگ ما بعد از دوسال تبدیل شد به تهاجمی تعاقبی که دیگر با آن فرق می‌کند و ما چون نمی فهمیم جنگ را چون در آن چهار چوب اولیه داریم جنگ را بررسی می‌کنیم نه چهارچوب دوم. درحالی‌که بعد از دوسال، جنگ ما ربطی به چهارچوب و قواره بندی اولیه ندارد. دیگر خودمان هم نمی فهمیدیم. من می خواهم به صورت مختصر بگویم کلاوزویتس می‌گوید؛ نباید دیپلماسی و زور را دوگانه بدانیم. نباید بگوئیم دیپلماسی یا زور بلکه دیپلماسی در کنار زور است. این بحث ،بحث خیلی مهمی است. من حالا بیایم سر بحث نظریه اش. در این کتاب ایشان عمدتاً سعی کردند از بحث تاکتیکی خودشان را بالا بکشند. شاید تا این یک مقدار موفق بودند. یک مقدار با همین عبارتی که من گفتم برده اند در چهارچوب راهبردی، نگاه راهبردی داشتند. من کمتر دیدم کتابی در این مقوله موفق باشد. اما در نظریه، بحث آخری که من گفتم؛ نوع نظریه پردازی، هنوز به نظر من نیاز به کار دارد، هنوز به آن جا نزدیک نشده‌اند. همان چیزی که اینجا خودشان می‌گفتند نباید می‌گفتند(( پیش درآمد)). چرا هنوز پیش در آمد است. چون آن چیزی که به عنوان نظریه می‌گویند، به نظر من نظریه نیست. ایشان در این نظریه می‌گوید که کشورهای انقلابی توان تغییر پیگیری جنگ در سایر کشور ها را ندارد. چه کسی می‌گوید که ندارند؟! مگر فرانسه نکرد. فرانسه هم انقلابی بود، کرد. یعنی آن چیزی که ایشان رد می کنند، فرانسه کشور انقلابی بود و کرد تا مسکو رفت اما نظرش را به عنوان فروپاشی امپراطوری ها و مفهوم ملت در همه دنیا ثابت کرد. همه همین را می گویند. انقلاب ممکن است تغییر ماهیت بدهد، ولی می‌تواند به موفقیت هایی برسد. انقلاب 1917 روسیه را ببینید. درست است که ممکن است شما بگوئید نه! این تغییر ماهیت داده، ولی به هر حال با همین شعار ها توانسته که نصف اروپا را بگیرد. می خواهم بگویم این بحثی که آقای دکتر درودیان می گویند که نشد، این یک سری تناقض هایی دارد که باید بروند و روی این ها کار کنند. اگر می خواهند نظریه بشود. اگر نظریه بشود، نمی‌شود فقط با یک مورد انقلاب ایران تعمیم بدهند و این را تبدیل به نظریه کنند، به همین خاطر این همان پیش در آمد است.

pt22b, [06.06.17 03:16]
بررسی و نقد کتاب « جنگ ایران و عراق؛ پیش درآمدی بر یک نظریه» مولف : دکتر محمد درودیان در دانشگاه عالی دفاع ملی( قسمت آخر) دکتر امینیان : جا دارد روی همین هم بحث بکنیم. نه فقط کشور های انقلابی، غیر انقلابی هم سخت است. مثلاً خود آمریکا. ما شانس آوردیم؛ موفق نشدیم؛ نظام صدام را سرنگون کنیم. آمریکا که توانست نظام صدام را سرنگون کرد، چه بلایی سر خودش و سر ملت عراق آورد و چه اسمی در تاریخ برای کارش ثبت کرد. تمام این بیچارگی ها و بدبختی های چند میلیون عراقی و چند میلیون عرب به خاطر کاری که آمریکا کرد دارد، نوشته می‌شود. اگر ما موفق می‌شدیم صدام را سرنگون کنیم، ما مغضوب بودیم. اگر ما صدام را سرنگون میکردیم یک رژیم شیعه می‌بردیم، کاری که آمریکا کرد، ما می‌شدیم بنیان گزار داعش، یعنی همین اتفاق رخ می داد. پس فقط یک کشور انقلابی نیست که نمی تواند این کار را بکند. خیلی این کار سخت است. ایجاد تغییر و تحول در نظام بین الملل و در هویت کشورها و در ساختار نظام بین المللی، نه فقط یک کشور جهان سومی مثل ما نمی‌توانست انجام دهد، برای آمریکای تنها ابر قدرت هم سخت بود، این کار را انجام بدهد. می‌دانید که آمریکا در نهایت گفت از عراق عقب نشینی می کنم. ترامپ اولش می گفت: ما آنجا 3000 میلیارد دلار هزینه کردیم، ولی باز دارد از حرفش برمیگردد. و هیچ چیز هم به دستشان نرسید. یعنی می خواهم بگویم؛ این کتاب را اگر ما بخواهیم نقد کنیم، از این منظر کار خیلی اساسی است و واقعا ما در کشورمان همان طور که اول بحث گفتیم، نیاز داریم به این کار ها و خیلی هم از دانشگاه تشکر می کنم. واقعاً جای این چنین جلسه هایی، جلسات علمی نقد و بررسی کتاب خالی است. متأسفانه در کشور های دیگر هست. هر کتاب که منتشر می‌شود جلسات نقدش را می‌گذارند، به همین خاطر این افکار باعث ارتقاء می‌شود. ما در کشورمان نداریم. ما در کشور نیاز به این کار داریم وخیلی خوب است که این کار شده است و من تبریک می‌گویم؛ هم به دانشگاه، و بیش از آن به آقای درودیان به خاطر این که بعد از 30 سال که آن کار ها و کتاب‌ها که هر کدام ارزشمند است. به هر حال از یک منظری یا تبلیغاتی یا تاریخ نگاری یا سیاسی نوشته اند و اصلا هر نوشتن خودش یک خلق است، تولید است، واقعاً ارزشمند است، اما این کار، نیاز امروز کشور ما است. نیاز جوامع علمی است و متاسفانه ما متناسب با جایگاهمان، متناسب با نیاز هایمان و جامعه علمی تولید نمی کنیم. کار خیلی خوبی است و واقعاً باید تشکر کرد. انشاالله آقای درودیان این بحث را به عنوان پیش در آمد ادامه بدهند. واقعا ما نیاز داریم به این بحث. از دل کشورهایی مانند آلمان و پروس چه صاحب نظرانی بیرون آمده‌اند، که بعد از نزدیک 150 سال وقتی می گوئیم کلاوزویتس همه ما به چشم کسی می‌بینیم که هنوز هم حرف هایش زنده است. و این امکان پذیر نیست، مگر این که دید فلسفی داشته باشیم. مگر این که دید علمی داشته باشیم. اتفاقاً ما یک مقاله ای نوشتیم که چرا کلاوزویتس ،کلاوزویتس شد؟ چون دید علمی داشت. چون دید فلسفی داشت. چون دیدش محدود به کشور خودش نبود. می‌دانید کلاوزویتس در چند کشور سابقه جنگیدن و فرماندهی داشت و این دید فرا ملی، این دید بین رشته ای به او کمک کرد. ما واقعا به این نیاز داریم برای تدوین کارمان. خوشبختانه آقای درودیان هم دید فلسفی دارد، هم اینکه مدتی متمرکز شد روی بحث فلسفه علم و روش تحقیق و حتی رفتند سر یک سری کلاس های این بحث نشستند و یک مدت متمرکز شدند روی کلاوزویتس و بحث را پیش بردند. من فکر می‌کنم ما اگر بخواهیم از تجربه کشور نظریه تولید کنیم، باید از تجارب دیگران هم استفاده کنیم. این کار خیلی ارزشمندی است که انشالله ادامه پیدا کند هم تولید استراتژی و هم در بعد نظریه. نکته ای را هم باید اضافه کنم و آن، این است که ایشان هیچ جا نمی‌گوید دفاع مقدس. همین خوب است. شما وقتی اسم یک چیز را می‌گذارید؛ مقدس، دیگر نمی‌توانید به آن دست بزنید. وقتی آمدید موضوع را تبلیغاتی و یا ایدولوژیک کردید، دیگر نمی‌توانید وارد شوید و این بحثی که شما می‌فرمایید واقعاً همین است. نقد زمانی صورت می‌گیرد که از حالت تقدس بیرون بیاوریم و از حالت ایدولوژیک بیرون بیاوریم، از حالت تبلیغاتی بیرون بیاوریم از حالت سیاسی بیرون بیاوریم و علمی به آن بپردازیم ......

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی